Tolkopdrachten blijven een aparte uitdaging maar zijn broodnodig. Want wie heeft op de internationale markt, tijdens een congres of evenement, bij bedrijfsbezoeken, presentaties, onderhandelingen of contractbesprekingen niet graag een tolk aan zijn of haar zijde die de details van een gesprek kan blootleggen door accuraat en correct over te brengen wat er gezegd wordt? Simultaantolken, consecutief tolken, verbindingstolken of fluistertolken, bij Home Office vindt u al deze verschillende diensten onder één dak terug. 

Bij Home Office beschikken we over een zeer uitgebreide groep tolken in de meest courante talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Russisch). Onze tolken hebben bovendien niet alleen hun taal perfect onder de knie, maar hebben reeds heel wat ervaring als professioneel tolk opgebouwd in heel wat verschillende sectoren en omgevingen. Een formele of informele tolkopdracht, een meertalig congres of internationale meeting? Onze tolken passen zich aan uw tolkopdracht aan. Gaat het om een delicate vergadering of internationale bijeenkomst? Ook dan kan u op ons rekenen voor de geheimhouding en vertrouwelijkheid van uw documenten en gesprekken. Indien u dat wenst, ondertekenen wij met plezier een geheimhoudingsverklaring.

Tolken bij Home Office, hoe gaat dat in zijn werk?

Tolkwerk is meer dan simultaan communiceren wat uw gesprekspartner zegt. Er zijn zoveel verschillende situaties, disciplines en specifieke contexten waarin dit voorkomt. Tolken moeten gesproken tekst in woord en context onmiddellijk accuraat kunnen vertalen van brontaal naar een uitgesproken tekst die de tegenpartij begrijpt in zijn doeltaal, zonder dat informatie verloren gaat of misinterpretatie mogelijk is. En eventueel ook in omgekeerde richting. Home Office heeft tolken in huis voor vijf verschillende types tolkwerk. Op basis van uw gedetailleerde briefing bepalen wij welke type tolk u nodig heeft. Home Office levert niet alleen professionele tolken aan die zowel de actieve taal als retourtaal perfect kennen, we leveren ook het nodige technische materiaal aan indien gewenst: van tolkcabines tot microfoons, tolkkoffers en headsets.

 
Simultaan tolken

Bij simultaan tolken werken we met een team van gespecialiseerde tolken, meestal in de context van conferenties, vragenpanels, congressen, symposia en wetenschappelijke fora, grootschalige presentaties en grote evenementen. Waardevol aan simultaan tolken is de onmiddellijke, heldere, accurate en volledige getolkte versie van bron- naar doeltaal zonder ritme, inhoud, tonaliteit, boodschap en structuur uit het oog te verliezen. 

Consecutief tolken

Consecutief tolken wordt vooral gehanteerd bij vergaderingen, consultatie van notaris of advocaat, presentaties, bedrijfsbezoeken, rondleidingen en zelfs reisbegeleiding. De spreker doet zijn of haar betoog en laat nadien ruimte voor de tolk om zijn of haar woorden te tolken voor u. De essentiële inhoud van de originele voordracht of presentatie wordt accuraat samengevat met oog voor de belangrijke details en nuances. Consecutief tolken is hierdoor vrij tijdsintensief omdat de tolk tijd en ruimte moet krijgen voor zijn vertolkte versie van het verhaal of betoog. 

Verbindingstolkwerk, liaison tolken of ad hoc tolken

Bij verbindingstolkwerk volgt de tolk de procedure van het consecutief tolken of neemt hij plaats tussen de deelnemers en tolkt wat er gezegd wordt door de sprekers, dit binnen de context van zakelijke bijeenkomsten, workshops, vergaderingen met een beperkt aantal deelnemers of commerciële onderhandelingen. Hierbij wordt opnieuw gefocust op de essentiële inhoud van het gesprek, die accuraat en correct moet zijn. 

Fluistertolken

Bij fluistertolken gaat het om een veel intiemer type gesprek. De tolk staat of zit naast de deelnemer, buitenlandse bezoeker of vertegenwoordiger om de gesproken boodschap bijna gelijktijdig te fluisteren of met gedempte stem te tolken. Het antwoord van deze spreker wordt dan eventueel getolkt door een andere tolk voor de andere deelnemers. 

Escort tolken

Bij deze vorm van tolken begeleidt de tolk u of uw gast in een soort van stand-by modus. De tolk werkt van taal A naar taal B en terug, maar enkel op de momenten dat u of uw gast dat wenst. De tolk hoeft hierdoor niet tijdens het gehele gesprek aanwezig te zijn. 

Waarom Home Office kiezen voor uw tolkwerk?

Als u beroep doet op Home Office krijgt u meer dan een tolk. 

  • Wij leveren tolkwerk op maat.
  • Bij tolkopdrachten dragen we professionaliteit hoog in het vaandel. Onze tolken bereiden zich grondig voor aan de hand van een briefing of ander materiaal dat noodzakelijk is voor de tolkopdracht en zijn zo helemaal ingewerkt in uw materie.
  • Persoonlijke opvolging en hoogwaardige kwaliteitsservice met het oog op klantentevredenheid. We werken uitsluitend met professionele die continu bijgeschoold worden en jarenlang ervaring hebben in verschillende sectoren. Diversiteit en specialisatie, daar draait het voor ons om. 
  • We zoeken de meest bekwame professionele tolken, die niet alleen het best bij uw opdracht passen, maar ook het voordeligst zijn voor uw budget.
  • Wij werken in alle discretie en confidentialiteit aan uw tolkopdracht. Zowel briefing als gesprekken blijven geheim. Dit leggen we graag met u vast in een non-disclosure agreement om geheimhouding van de tolkopdracht te garanderen. 

Vraag een offerte aan

Nieuwsgierig of Home Office deze beloftes waar kan maken en de ideale match is voor uw tolkwerk? Heeft u een technische of taalkundige tolkvraag? Of wilt u misschien een vrijblijvende offerte op maat ontvangen? Vul dan onze online offerteaanvraag in of neem contact met ons op to get it right the first time. Want uw tolkopdracht is onze prioriteit.

Gerelateerde bloginhoud