Case: Farma

Wat was de uitdaging?

Een wereldspeler in de farmaceutische industrie implementeerde een nieuwe softwaretoepassing in zijn West- en Oost-Europese filialen. Voor een tiental landen was er nood aan een softwarelokalisatie (een vertaling van de software-interface) wegens een te beperkte kennis van het Engels om met de globale oplossing aan de slag te kunnen gaan. Een extra moeilijkheid was dat de klant op zoek was naar een oplossing waarbij vertalers on-site in de diverse kantoren tewerkgesteld zouden worden, met centrale sturing en projectmanagement van het globale project. De actieradius van de opdracht liep dan ook van Sint-Petersburg over Parijs tot Rome en Madrid.

Hoe loste Home Office dit op?

Eerst en vooral was het zoeken naar ervaren, kwalitatieve en gespecialiseerde vertalers die on-site bij de klant de opdracht tot een goed einde konden brengen. Het lokaliseren van software of websites is bovendien een nauwkeurige en niet altijd even boeiende job, waardoor de groep beschikbare vertalers al sterk slonk. Na intensief zoekwerk in onze eigen database en in die van onze partners vonden we voor alle locaties relatief vlot de benodigde vertalers. Doordat de aanvraag ruim op tijd was ingediend en de doorlooptijd strikt maar realistisch was, voorzagen we qua timing geen problemen.

Wat was het resultaat?

Dankzij een uiterst efficiënte communicatie tussen de medewerkers binnen de verschillende filialen van de klant, het hoofdkantoor van de klant en Home Office verliep het lokalisatieproject uiterst vlot. Agenda’s werden waar nodig bijgestuurd om de deadline niet in het gedrang te brengen, de lokale on-sitemedewerkers waren essentieel in een ondersteunende en adviserende rol (vooral op het gebied van terminologie) en het resultaat was een tijdige lancering van het nieuwe project voor een uiterst tevreden klant.

Sector
Service