Case: NGO

Wat was de uitdaging?

Een grote ngo in de gezondheidszorg gaf opdracht voor een dringende vertaling van een rapport van 750 bladzijden over het voorkomen van tropische ziektes in Afrika, waarbij per Afrikaans land een inventaris werd opgemaakt. Bovendien moest per ziekte ook het ziektepatroon gedetailleerd medisch omschreven worden. Het hele document moest op 20 werkdagen vertaald worden van het Engels naar het Frans, een strikte deadline die het project er niet gemakkelijker op maakte.

Hoe loste Home Office dit op?

Ervaren medische vertalers met een perfecte kennis van zowel Frans als Engels vinden was niet de grootste uitdaging. Diezelfde profielen vinden binnen een zeer korte termijn, met ruimte in hun planning om die opdracht erbij te nemen en met een gedegen ervaring in de zeer specifieke medische materie, dat was een ander verhaal. Want gezien het gevoelige onderwerp werd een uiterst accurate vertaling verwacht van Home Office. Om te kunnen voldoen aan de strakke deadline kozen we ervoor om niet alleen een beroep te doen op onze eigen vertalers, maar werkten we ook samen met freelancers en een vertaalbureau uit Frankrijk.

Aangezien er 5 verschillende vertalers werden ingeschakeld voor de ngo besloten we om op voorhand een terminologielijst op te stellen om de uniformiteit van de teksten te garanderen. Dezelfde vertaler, die slechts een beperkt deel van de vertalingen zelf uitvoerde, stond na afloop ook in voor de revisie van het einddocument. Op die manier werd voor zowel content als stijl en taal de grootst mogelijke uniformiteit gegarandeerd. Bovendien stond deze vertaler ook in voor een deel van de coördinatie van het vertaalwerk.

Wat was het resultaat?

Gezien de omvang van het project en de strakke deadline leverden we het project in verschillende fases op. Na een eerste, gedeeltelijke oplevering werd er met de ngo teruggekoppeld met betrekking tot de kwaliteit van de vertaling en de specifieke voorkeuren van de klant. Door deze gestroomlijnde aanpak slaagde Home Office erin om de vertaling zelfs 2 dagen voor de afgesproken deadline aan te leveren. Met een zeer tevreden klant als resultaat.

Sector