Case: Uitgeverij

Wat was de uitdaging?

Een bekende uitgeverij wou een populair kookboek van om en bij de 250 pagina’s (of zo’n 50.000 woorden) laten vertalen naar 14 talen, waaronder zowel West-Europese, Oost-Europese als Scandinavische talen. Door de grote omvang van het project en de zeer strakke deadline moest Home Office een duidelijk plan van aanpak definiëren.

Hoe loste Home Office dit op?

Gezien de hoogdringendheid van dit project en een verwachte doorlooptijd van zo’n 3 maanden moesten de vertalers van Home Office al aan de slag met de vertaling alvorens de finale teksten konden worden aangeleverd door de klant. Op zich geen probleem, maar dit betekende automatisch een exponentiële groei van het aantal aanpassingsrondes. Elke keer dat er een aangepaste tekst werd doorgestuurd, moesten onze vertalers bepaalde elementen uit de tekst opnieuw onder handen nemen.

Een boek vertalen is bovendien een heel ander gegeven dan een perstekst of een presentatie. Omdat het een product is waaraan heel veel tijd, moeite en geld worden besteed en dat naar tienduizenden betalende consumenten vertrekt, werden er ook extra revisierondes ingepland en voorzagen we ook een extra eindredactieronde nadat de aangeleverde teksten bij de drukkerij waren ingeladen in de voorziene opmaak van het kookboek.

Dit complexe vertaaltraject vergde een heel andere aanpak van onze vertalers, maar vooral ook van onze projectmanagers en coördinatoren. Er werd veel vaker over en weer gebeld en gemaild dan bij andere projecten en vertalers moesten nog meer dan anders gefocust blijven. Daarnaast stond Home Office voor de uitdaging om de meest geschikte vertalers te selecteren voor deze talen en dit type opdracht, die bovendien ook ingezet konden worden gedurende de hele doorlooptijd van het project. Eens dit allemaal in orde was, maakten de drukkerij en de designafdeling van de klant samen met Home Office een projectplanning op.

Wat was het resultaat?

Dankzij een team van ervaren projectbegeleiders, talentvolle vertalers en een klant die op elk moment meedacht om mogelijke valkuilen te ontwijken, kwam het kookboek in alle 14 landen voor de geplande deadline op de markt. De uitgeverij was uitermate tevreden met de snelheid van uitvoering, de kwaliteit van de vertalingen en de door Home Office geleverde service en flexibiliteit. Sinds deze opdracht hebben we dan ook nog vaak met de uitgeverij samengewerkt voor vertaalprojecten.

Sector