Case: Confectie

Wat was de uitdaging?

Een grote speler in de kledingindustrie vroeg Home Office om zijn internationale gedragscode, die wereldwijd van groot belang is, te vertalen in bijna 30 talen. Op zich een vrij klassieke opdracht, zeker gezien de beperkte omvang van 8 bladzijden, ware het niet dat het om 30 zeer uiteenlopende talen ging. Niet alleen courante, West-Europese talen als Engels en Frans, maar ook een groot aantal Oost-Europese en exotische talen, zoals Hindi, Bengali, Urdu, Birmees en Vietnamees. Bovendien moest het project ook binnen 10 kalenderdagen opgeleverd worden, wat het geheel een uiterst moeilijke opdracht maakte.

Hoe loste Home Office dit op?

Gezien het grote aantal diverse talen en de strakke deadline bestond een groot deel van de opdracht uit het opstellen van een duidelijke planning, een feilloos coördinatiesysteem afspreken en ervoor zorgen dat alles goed werd opgevolgd en op tijd werd afgeleverd. Home Office heeft geen inhouse vertalers die ervaring hebben met deze exotische talen, maar gelukkig beschikken we over een groot netwerk aan bevriende partners. Zo werd er gekozen voor een aantal buitenlandse vertaalpartners met wie we al jaren succesvol samenwerken en die de nodige expertise in huis hadden. Op die manier kon de kwaliteit van de vertalingen en de gevraagde deadline feilloos bereikt worden. Ook de aandachtspunten die extra werden meegegeven voor twee talen werden samen met onze vertaalpartners geïmplementeerd binnen de tijd, en dit tot grote tevredenheid van onze klant.

Wat was het resultaat?

Dankzij duidelijke afspraken, een uitgekiend projectmanagement en ervaring met de juiste partners werd de vertaling van de Global Code of Conduct in alle 30 talen binnen de gestelde termijn opgeleverd. Onze zeer tevreden klant liet enkele weken later het document ook nog naar een tiental extra talen vertalen.

Sector